Low NOx Flam Brülörler

Flam Brülörleri , ppm değeri düşük olup NOx salınımını azaltıp çevreyle dost bir ortam sunmaktadır.

 

Brülörlerde yanma odasındaki maksimum sıcaklık 1800 K’in üzerine çıktığında, havanın içindeki azot ve oksijen kimyasal olarak birleşerek, azot oksit (NOx) denilen, insan sağlığına ve çevreye zararlı bir gaz haline dönüşür.Brülörlerin hava fazlalığı ile çalışması, benzin motorlarına göre NOx oluşturma potansiyelini arttırır.

Motorin ile çalışan brülörlerde en önemli iki emisyon; partikül madde (PM) ve azot oksit (NOx) emisyonlarıdır. Motorin brülörlerinin hava fazlalığı ile çalışmaları benzin motorlarına göre NOx oluşturma potansiyellerini arttırmaktadır. Benzin motorlarından atmosfere atılan bir ton egzoz gazının18,42kg'ı NOx iken, dizel motorlarında bu miktar 123,71 kg'a ulaşmaktadır.

 Azot, sekiz farklı oksit oluşturmasına rağmen hava kirliliği bakımından NO (azotmonoksit) ve NO2 (azotdioksit) en önemlileridir. NO, NO2, N2O2 (diazotdioksit) ve benzeri bileşiklerin tümü NOx olarak tanımlanmaktadır.

NOx’ler genellikle 1800 K’in üzerindeki yüksek sıcaklıklarda oluşmaktadırlar. Karışım içindeki havanın yüksek sıcaklıkta iyonize olması ile açığa çıkan azot nedeniyle oluşan tehlikeli NOx emisyonlarını azaltabilmek için silindir içi sıcaklığın azaltılması gerekir.

Motorin brülörlerde yanma sonucu, içerisinde azotoksitin de bulunduğu egzoz emisyonları oluşur. Azotoksitin hacimce yaklaşık (% 90'ı NO), (%5'i NO2), ve kalan (%5'i N2O diazotmonoksit), (N2O3 diazottrioksit) ve N2O5’ten (diazotpentaoksit) oluşur.

Çevre şartlarında NO-NO2 dengesi NO2 oluşturacak yöndedir. Egzoz gazlarının akış hızının yavaş olması durumunda dizel egzozundaki NO, NO2'ye dönüşecektir.

 Genelde stokiyometrik orana yakın hava yakıt karışımlarında yanma sırasında NO oluşur. NO oluşum hızı alevin geçmiş olduğu bölgelerdeki gaz sıcaklığına ve karışım oranına bağlıdır. Isı açığa çıkma hızının artması NO oluşumunu arttıracaktır. Stokiyometrik karışımlardaki NO oluşumu maksimum iken karışım zenginleşip fakirleştikçe oluşan NO miktarı da azalır.

Flam Brülörlerin ppm değeri düşük olup NOx salınımını azaltıp çevreyle dost bir ortam sunmaktadır.

 NOx ‘ler kandaki hemoglobin ile birleşmektedir. Ciğerdeki nemle birleşerek nitrik asit oluştururlar. Oluşan asit miktarının konsantrasyonunun azlığı nedeniyle etkisi de az olmaktadır. Ancak zamanla birikerek solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler için tehlike oluşturmaktadır.

NOx’ler içinde NO (azotmonoksit) ; kokusuz bir gazdır. Akciğerlerin çalışmasını bozar, mukoza zarını tahriş eder ve felç yapıcı etkisi vardır. Nitrik asit oluşumuna sebep olur. Çevre koşullarında kararsızdır ve oksijenle birleşerek NO2'ye dönüşür. Maksimum işyeri atmosferi değeri (MAK) 9 mg/m3' tür.

Flam Brülörler NOx salınımı düşük olduğundan dolayı insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Flam Brülör olarak amacımız çevreye,doğaya ve insanlara yararlı kaliteli ve güvenli bir hizmet sunmaktır.